Stefano Bonetti

Wallenberg Academy Fellow 2017

Naturvetenskap

Dr Stefano Bonetti
Stockholms universitet

Nominerad av
Stockholms universitet

Utforskar okända territorier i kvantvärlden

Framtidens datorer kommer sannolikt att byggas av kvantmaterial som utnyttjar de annorlunda fenomen som uppstår i den mikroskopiska värld där kvantfysikens lagar härskar. Wallenberg Academy Fellow Stefano Bonetti undersöker hittills outforskade företeelser i kvantvärlden med syftet att skapa en grundläggande förståelse för kvantmaterial.

Att våra datorer blir allt snabbare beror till stor del på att forskare har lyckats krympa komponenterna på kretskorten. Nu har man dock nått en gräns där fysikens lagar sätter stopp. Ska datorkraften fortsätta att öka krävs att forskare utvecklar teknik som istället bygger på de naturlagar som råder i nanovärlden, där dimensionerna kan vara tiotusen gånger tunnare än ett hårstrå och objekten kan röra sig miljarder gånger snabbare än den snabbaste kameraslutaren.

Dr Stefano Bonetti, Stockholms universitet, utforskar så kallade emergenta egenskaper hos kvantmaterial. Det är oberäkneliga fenomen som uppstår när atomer och elektroner i ett större kvantsystem samspelar och som skulle kunna möjliggöra komplexa beräkningar i kvantdatorer.

I kartläggningen av kvantmateriens okända territorier använder han en ny typ av strålning, terahertz- och röntgenlasrar, som kan kontrollera och titta på den mikroskopiska världen vid de ultrasnabba tidskalorna. Projektet kommer att öka förståelsen för kvantvärlden och kan även bidra med byggstenar till morgondagens informations- och kommunikationsteknik.

Foto: Marcus Marcetic