Utlysning: Matematikprogrammet

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien stötta matematisk forskning i Sverige.

Målet är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. Svensk matematikforskning har en stark tradition men har under de senaste decennierna tappat internationell mark. Trots larmrapporter om skolmatematiken finns det duktiga svenska studenter av god internationell klass som vill satsa på en forskarutbildning inom matematik. Dessutom finns en stor efterfrågan på forskarutbildade matematiker från såväl akademien som näringslivet. Stiftelsen satsar nu upp till 200 miljoner kronor under en sexårsperiod för att ytterligare utveckla svensk matematikforskning.

Programmet omfattar 160 miljoner kronor för 24 utresande svenska postdoktorer och internationell rekrytering av 35 utländska postdoktorer samt 25 gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på 40 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett av världens 10 främsta matematiska institut.

Programmet består av flera delprogram, varav ett ger en unik möjlighet för svenska institutioner att berika och utveckla sin forskning genom att knyta en internationellt välrenommerad forskare till sig.

Sista ansökningdag 5 oktober.

E-ansökan

Eftersom ansökningsformuläret är anpassat till Stiftelsens ordinarie anslagsansökningar finns separata anvisningar för de tre utlysningarna.

Instruktioner E-ansökan för:

Postdokprogram för utresande forskare inom matematik med svensk doktorsexamen
Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige
Program för utländska gästforskare