Stefano Romeo

Wallenberg Academy Fellow 2017

Medicin

Professor Stefano Romeo
Göteborgs universitet

Nominerad av
Göteborgs universitet

Utvecklar läkemedelsbehandlingar mot fettlever

Parallellt med fetmaepidemin har icke alkoholbetingad fettlever (NAFLD) ökat och blivit den vanligaste leversjukdomen. För närvarande saknas specifik läkemedelsbehandling som bromsar eller vänder sjukdomsförloppet. Wallenberg Academy Fellow Stefano Romeo har identifierat genetiska variationer som förklarar varför vissa individer löper ökad risk för stor fettansamling i levern. Hans vision är att utveckla och införa precisionsläkemedel mot NAFLD med stöd av mänsklig och molekylär genetik.

Ungefär en tredjedel av alla vuxna i västvärlden har icke alkoholbetingad fettlever, ett tillstånd som när det fortskrider kan leda till livshotande leverskador och cancer. NAFLD väntas snart vara den främsta orsaken till levertransplantation.

Trots den höga sjukdomsförekomsten saknas läkemedel som hejdar sjukdomsförloppet. Studier av det mänskliga genomet har dock identifierat genetiska variationer - inklusive förändringar i proteinet PNPLA3 - som ökar risken för att få sjukdomen.

Syftet med projektet, lett av professor Stefano Romeo vid Göteborgs universitet, är att utveckla en läkemedelsbehandling som kan hämma effekten av den förändrade PNPLA3. Han kommer också att genomföra detaljerade studier av de molekylära mekanismerna bakom NAFLD och använda en cellbaserad modell av NAFLD för att testa effekten av tänkbara mediciner.

En behandling som motverkar icke alkoholbetingad fettlever kommer att förlänga och rädda livet på drabbade människor, och dessutom ge stora kostnadsbesparingar inom vården.

Foto: Marcus Marcetic