Laura Baranello

Wallenberg Academy Fellow 2016

Medicin

Dr Laura Baranello
National Institutes of Health, Bethesda, USA

Nominerad av
Karolinska Institutet

Utveckling av mer skonsamma cancerbehandlingar

Läkemedel som hämmar enzymer kallade topoisomeraser slår effektivt ut många former av cancerceller. Dessvärre tar även kroppens friska celler skada av behandlingen. Som Wallenberg Academy Fellow ska Laura Baranello detaljstudera topoisomeraser med målet att utveckla mer skonsamma cancerläkemedel.

Topoisomeraser är centrala enzymer i cellen; de är inblandade i processer där gener kopieras eller när hela arvsmassan kopieras inför en celldelning. De tvinnar upp den dubbla DNA-spiralen, så att de enzymer som ska framställa genkopior eller kopior av DNA-strängen kommer åt att göra detta.

För att stoppa cancercellers ohämmade tillväxt används idag ofta läkemedel som slår ut topoisomerasers aktivitet. Om arvsmassan inte kan kopieras, kan cellerna inte heller dela sig, vilket stoppar cancercellerna. Dessvärre slår dessa potenta läkemedel även ut andra celler i kroppen som delar sig ofta, till exempel röda och vita blodkroppar.

Dr Laura Baranello vid National Institutes of Health, Bethesda, USA, har genom detaljerade kartläggningar av topoisomeraser gjort den banbrytande upptäckten att deras aktivitet stimuleras av andra enzymer i cellen. Hon ska nu fortsätta att studera regleringen av topoisomeraser med målet att kunna utveckla topoisomerashämmare som endast slår ut cancerceller.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Laura Baranello att vara verksam vid Karolinska Institutet. 

 

Foto: Marcus Marcetic