Hur gör vi när vi talar och förstår språk? Och hur går det till när vi lär oss nya språk? Vad händer med våra gester? Påverkas vårt förstaspråk när vi lär oss ett nytt? Det är några av de frågor Marianne Gullberg försöker besvara i sin forskning vid Lunds universitet. Samtidigt avfärdar hon flera myter om språkinlärning.
Producerad av Mediabruket 2015