Kartläggningen av bakteriers arvsmassa går in i ett nytt skede. Målet är att göra det möjligt att designa bakterier för nya uppgifter, exempelvis så att de kan fungera som kroppens egna vaccinfabriker. Lyckas Siv Andersson och hennes forskningsgrupp vid Uppsala universitet så innebär det en helt ny möjlighet att skapa skydd mot smittsamma sjukdomar som till exempel malaria
Producerad av Mediabruket 2015