Svensk matematikforskning har en stark tradition men har under de senaste decennierna tappat internationell mark. Målet med det matematikprogram som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse initierat är att Sverige ska återta en internationell tätposition genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. Medverkande forskare Tobias Ekholm, Uppsala universitet och Anna-Karin Thornberg, KTH.
Producerad av Mediabruket 2016