Erik Domellöf, Wallenberg Academy Fellow, Umeå universitet, använder avancerad digital teknik för att studera hur barn planerar sina rörelser. Resultatet kan ligga till grund för nya diagnosmetoder och träningsmodeller för barn med funktionsnedsättningar som exempelvis autism.
Producerad av Mediabruket 2018