Kaska Koltowska

Wallenberg Academy Fellow 2017

Medicin

Dr Katarzyna Koltowska
University of Queensland, Australien

Nominerad av
Uppsala universitet

Vilka signaler styr framväxten av lymfkärl i kroppen?

Wallenberg Academy Fellow Kaska Koltowska kommer att studera hur kroppens lymfkärl bildas från redan existerande blodkärl. De grundläggande kunskaper hon får fram kan bli användbara i utveckling av behandlingar mot lymfödem och spridning av cancerceller.

Lymfkärlen förgrenar sig och når, precis som blodkärlen, in i nästan alla kroppens vävnader och organ. Lymfsystemet är en viktig del av försvaret mot infektioner; det kontrollerar vätskebalansen och rensar bort gammal vävnad. Samtidigt kan lymfkärl i tumörer bidra till att cancerceller sprider sig i kroppen.

Det projekt som dr Kaska Koltowska vid University of Queensland, Australien, driver syftar till att förstå hur lymfkärlen bildas. Hon har tidigare visat hur förstadiet till lymfkärlens celler formas från redan existerande vener. Nu ska hon bygga vidare på dessa kunskaper och undersöka hur celldelningen styrs så att olika specialiserade celler i lymfkärlen utvecklas. Vilka tillväxtfaktorer påverkar processen? Och vilken betydelse har tillgången till näring?

När lymfkärlens funktion är nedsatt ansamlas vätska i vävnaderna och kroppen blir svullen. Det kallas lymfödem. Bättre kunskaper om hur lymfkärl skapas kan bidra till behandlingar av lymfödem. Behandlingar som hindrar tumörer från att bilda lymfkärl kan istället stoppa spridning av cancer. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Kaska Koltowska att vara verksam vid Uppsala universitet.

Foto: Kylie Georgas