Björn Burmann

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Dr Björn Burmann
University of Basel

Nominerad av
Göteborgs universitet

Vill förstå hur celler lagar solskadat DNA

När vår arvsmassa skadas av solens strålar lagas den av ett molekylärt reparationsmaskineri. Wallenberg Academy Fellow Björn Burmann kommer att detaljstudera hur detta maskineri fungerar. En bättre förståelse för processen kan bidra till utveckling av ny antibiotika samt cytostatika mot vissa cancerformer.

Vi människor behöver vistas i solen för att kroppen ska bilda tillräckligt med D-vitamin. Samtidigt orsakar solens strålar skadliga kemiska förändringar i vårt DNA. Som ett skydd mot detta har celler utvecklat ett maskineri som kan laga DNA. 

Upptäckterna av cellers reparationsmekanismer belönades med Nobelpriset i kemi år 2015. För att bättre förstå det som kallas för transkriptionskopplad reparation (TCR) kommer Dr Björn Burmann vid University of Basel att studera processen in i minsta detalj. Ett komplex av proteiner fäster vid DNA-strängen, klipper bort den skadade delen och lagar DNA. Tidigare har forskare trott att chefen för hela processen har varit ett protein kallat MfD, men bakterier som saknar detta protein uppvisar endast en mild känslighet för UV-strålning. Björn Burmann ska istället undersöka vilken roll två andra proteiner, NusA och UvrD, spelar i komplexet.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Björn Burmann att flytta sin verksamhet till Göteborgs universitet. 

 

Foto: Marcus Marcetic