Wallenberg Academy Fellows 2012

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Det är ett nytt karriärprogram som riktar sig till unga lovande forskare inom alla vetenskapsområden. Förutom att ge de främsta unga forskarna en långsiktig finansiering, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

Humaniora

Per Axelsson, Dr
Umeå universitet

Studerar urfolks hälsa

Helen Frowe, Dr
University of Kent, nominerad av Stockholms universitet

Hon startar Sveriges första forskningscentrum för krigets etik

Medicin

Marie Carlén, Dr
Karolinska Institutet

Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar

Felipe Cava, Dr
Universidad Autónoma de Madrid, nominerad av Umeå universitet 

Kunskap om bakteriers Akilleshäl kan leda till nya antibiotika

David Engblom, Docent
Linköpings universitet

Kartlägger neurobiologin bakom obehagskänslor

Johan Malmström, Dr
Lunds universitet

Bindningarna gör bakterien aggressiv

Björn Nilsson, Dr
Lunds universitet

Han söker kunskap om cancer med matematikens hjälp

Mia Phillipson, Docent
Uppsala universitet

Hon kartlägger immunsystemet i kampen mot folksjukdomar

Gilad Silberberg, Docent
Karolinska Institutet

Outforskade djup i hjärnan styr kroppsrörelser

Camilla Svensson, Dr
Karolinska Institutet

Hon söker ursprunget till kronisk värk

Naturvetenskap

Robert Berman, Dr
Chalmers tekniska högskola

Matematik som beskriver universums geometriska struktur

Jan Conrad, Professor
Stockholms universitet

I frontlinjen för forskning om mörk materia

Kimberly Dick Thelander, Docent
Lunds universitet

Hon vill se hur nanotrådar växer

Ellen Dorrepaal, Dr
Umeå universitet

Tinande permafrost påverkar vårt klimat

David Drew, Dr
Imperial College, nominerad av Stockholms universitet 

Han söker ny kunskap om glukostransportörer på atomnivå

Johan Elf, Docent
Uppsala universitet

Tvärvetenskaplig forskning om livet på molekylnivå

Martin Högbom, Docent
Stockholms universitet

Grundläggande kemisk forskning om metaller och enzymer

Anders Johansen, Dr
Lunds universitet

Överraskningar i datorn ger nya teorier om planetbildning

Kirsten Kraiberg Knudsen, Dr
Chalmers tekniska högskola

Med blicken mot universums yttersta gräns

Johanna Rosén, Docent
Linköpings universitet

Hon designar nanolaminat med skräddarsydda egenskaper

Tobias Uller, Dr
University of Oxford, nominerad av Lunds universitet

Arvet påverkas av både gener och upplevelser

Samhällsvetenskap

Gustaf Gredebäck, Professor
Uppsala universitet

Vuxnas intelligens formas redan i vaggan

Johan Lundström, Dr
University of Pennsylvania, nominerad av Karolinska Institutet

Ett helhetsgrepp om våra sinnen

Teknikvetenskap

Michael Malkoch, Docent
KTH

Utvecklar benplåster med klick-kemi

Charlotte Platzer Björkman, Docent
Uppsala universitet

Hon utvecklar billigare och miljövänligare solceller