Wallenberg Academy Fellows 2013

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön

Programmet inrättatdes av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

I de fall nominerande universitet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parantes

Humaniora

Dr Axel Englund
Södertörns högskola (Stockholms universitet)

Han utforskar gränslandet mellan litteratur och musik

Dr Angus Graham
University College London (Uppsala universitet)

Återskapar antika kanaler i Luxor

Docent Amanda Lagerkvist
Södertörns högskola (Stockholms universitet)

Hon utforskar de stora livsfrågorna på nätet

Medicin

Dr Christian Göritz
Karolinska Institutet

Ärrbildning hindrar nervceller läka ihop

Dr Linda Holmfeldt
St. Jude Children’s Research Hospital (Uppsala universitet)

Djupare kunskap om akut leukemi

Professor Erik Ingelsson
Uppsala universitet

 

Dr François Lallemend
Karolinska Institutet

Drömprojekt om perifera nervceller

Dr Sjoerd Wanrooij
Washington University School of Medicine (Umeå universitet)

Kunskap om mitokondriers DNA kan bromsa åldrandets sjukdomar

Dr Joan Yuan
National Institutes of Health, (Lunds universitet)

Liten genförändring bygger friskare immunförsvar

Professor Henrik Zetterberg
Göteborgs universitet

Nya idéer om plack kan ge fungerande demensmedicin

Naturvetenskap

Dr Charlie Cornwallis
Lunds universitet

Svårbegripliga samarbeten i naturen ska förklaras

Dr Rachel Foster
Max Planck Institute for Marine Microbiology (Stockholms universitet)

Livsviktig symbios i världens hav

Dr Christian Hedberg
Max Planck Institute of Molecular Physiology (Umeå universitet)

Reder ut mekanismer bakom infektion

Docent Mattias Jakobsson
Uppsala universitet

Han utforskar den moderna människans släktträd

Dr Henrik Johansson
CERN (Chalmers tekniska högskola)

Studerar gravitationens dubbelnatur

Dr Markus Janson
Queen's University (Stockholm universitet)

Han jagar planeter i universum

Docent Lynn Kamerlin
Stockholms universitet (Uppsala universitet)

Beräknar proteiners evolution

Docent Jonatan Klaminder
Umeå universitet

Beteendestörande ämnens påverkan på ekosystem

Dr Martin Ott
Stockholms universitet

Han söker detaljerad kunskap om cellernas energifabrik

Professor Janine Splettstößer
RWTH Aachen university (Chalmers tekniska högskola)

Ny kunskap om kvantmekanik ska bygga framtidens elektronik

Dr Sara Strandberg
Stockholms universitet

Kan supersymmetri förklara mörk materia?

Dr Sebastian Westenhoff
Göteborgs universitet

Bättre analysteknik ska visa proteinrörelser

Samhällsvetenskap

Dr Anna Dreber Almenberg
Handelshögskolan i Stockholm

Könshormoner kan påverka vårt beslutsfattande

Professor Staffan I. Lindberg
Göteborgs universitet

Han mäter demokrati på 400 sätt

Docent Ann Towns
Högskolan Väst (Göteborgs universitet)

Kvinnor i diplomatin krockar med manliga normer

Professor Joakim Westerlund
Lunds universitet

Han städar upp i ekonomernas metoder

Teknikvetenskap

Docent Martin Andersson
Chalmers tekniska högskola

Konstgjort ben ska ge mer naturliga implantat

Docent My Hedhammar
Sveriges lantbruksuniversitet (KTH)

Konstgjord spindeltråd byggmaterial för framtidens reservdelsorgan

Docent Albert Mihranyan
Uppsala universitet (Luleå tekniska universitet)

Filter av nanocellulosa fångar virus

Docent Panagiotis Papadimitratos
KTH

Säkrare trådlösa system

Docent Philipp Schlatter
KTH

Dator simulerar turbulens runt flygplansvinge