Wallenberg Academy Fellows 2014

Wallenberg Academy Fellows är den enskilt största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget som följer med utnämningen Wallenberg Academy Fellow uppgår till totalt mellan 5 och 7,5 miljoner kronor per forskare under fem år. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd till ytterligare fem års finansiering.

I de fall det nominerande universitet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parantes-

Humaniora

Docent Patricia Mindus
Uppsala universitet

Filosofer ger nya svar på brännande frågor om medborgarskap

Docent Mikael Roll
Lunds universitet

Toner i språket ger lyssnaren ledtrådar

Docent Joakim Sandberg
Göteborgs universitet

Nya teoribyggen ska ge finanssektorn större ansvar

Medicin

Dr Yenan Bryceson
Karolinska Institutet

Utvecklar ny diagnostik för sällsynta sjukdomar

Dr Pekka Katajisto
University of Helsinki (Karolinska Institutet)

Åldras bättre med vitala stamceller

Dr Edmund Loh
University of Oxford (Karolinska Institutet)

Tar reda på varför snälla näsbakterier attackerar hjärnan

Dr Jenny Mjösberg
Karolinska Institutet (Linköpings universitet)

Studerar ny immuncells betydelse vid tarmsjukdom

Dr Robert Månsson
Karolinska Institutet

Söker förändringar i området mellan gener

Dr Peder Olofsson
Feinstein Institute for Medical Research (Karolinska Institutet)

Bioelektronisk medicin dämpar inflammation

Dr Eduardo Villablanca
Broad Institute (Karolinska Institutet)

Utforskar mekanismer bakom kronisk tarmsjukdom

Naturvetenskap

Docent Alexandre Antonelli
Göteborgs universitet

Historien kan lära oss om arternas klimatkänslighet

Docent Annica Black-Schaffer
Uppsala universitet

Supraledande material för framtidens kvantdator

Dr Sebastian Deindl
Harvard University (Uppsala universitet)

Molekylära maskiner under lupp

Dr Matthew Hayes
Stockholms universitet

Söker saknad materia i fjärran galaxer

Docent Simone Immler
Uppsala universitet

Zebrafiskar ger ny kunskap om ärftliga sjukdomar

Dr Jonas Larson
Stockholms universitet

Kalla atomer är modellen

Dr Johan Nilsson
Göteborgs universitet

Nya teorier banar väg för framtidens material

Docent Fredrik Viklund
Uppsala universitet (KTH)

Ny matematik förklarar naturens slumpmönster

Samhällsvetenskap

Docent Kerstin Enflo
Lunds universitet

Regioners ekonomiska styrka – stabil, sårbar, styrbar?

Docent Jessica Körning Ljungberg
Umeå universitet

Tvåspråkighet en träning för mentala muskler

Dr Andreas Olsson
Karolinska Institutet

Mönster i hjärnan visar vår rädsla för det okända

Docent Johanna Wallenius
Handelshögskolan i Stockholm

Morötter hellre än piska för att klara framtidens välfärd

Teknikvetenskap

Dr Paul Erhart
Chalmers tekniska högskola

Han bygger framtidens material i datormodeller

Dr Björn Högberg
Karolinska Institutet

Molekyldesign med DNA-origami

Docent Laura Kovács
Chalmers tekniska högskola

Matematik, logik och datavetenskap bygger vapen mot buggar

Docent Kasper Moth-Poulsen
Chalmers tekniska högskola

Molekyler lagrar solenergi

Docent Christian Müller
Chalmers tekniska högskola

Framtidens kläder ska göra el av kroppsvärme