Wallenberg Scholars 2012

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget, 15 miljoner kronor fördelat över fem år, får disponeras fritt. Efter den första anslagsperioden finns möjlighet till förlängning med ytterligare fem år.

Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. Nomineringen av forskarna görs av universiteten. 

Wallenberg Scholars 2012

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik
Uppsala universitet

2012-2016 och 2017-2021

Tamsvin, hästar och kycklingar berättar om människans arv

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik
Linköpings universitet

2012-2016 och 2017-2021

Han omvandlar elektroniska signaler till biologiska signaler

Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi
Karolinska Institutet

2012-2016

Med ögat som fönster för diabetesstudier

Christer Betsholtz, professor i vaskulär biologi
Uppsala universitet

2012-2016

Ny transportväg för läkemedel mot Alzheimers sjukdom

Thierry Coquand, professor i data- och informationsteknik
Göteborgs universitet

2012-2016

Datorer ska granska matematiska bevis

Per Delsing, professor i experimentell fysik
Chalmers tekniska högskola

2012-2016

Han tämjer ljusets krafter

Tobias Ekholm, professor i matematik
Uppsala universitet

2012-2016 och 2017-2021

Han rör sig på gränsen mellan matematik och fysik

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik
Lunds universitet

2012-2016 och 2017-2021

Om konsten att lära sig ett nytt språk

Carlos Ibáñez, professor i neurovetenskap
Karolinska Institutet

2012-2016

Molekyler med betydelse för fetma, diabetes och neurologiska sjukdomar

Mikael Käll, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

2012-2016 och 2017-2021

Han kastar nytt ljus över biologiska processer

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik
Uppsala universitet

2012-2016

Hundens gener - nycklar till mänsklig sjukdom

Ove Nilsson, professor i skoglig genetik och växtfysiologi
Sveriges lantbruksuniversitet

2012-2016

Han vill förstå - och styra - träds blomning och tillväxt

Richard Neutze, professor i biokemi
Göteborgs universitet

2012-2016

Han filmar i molekylernas värld

Patrik Rorsman, professor i fysiologi
Göteborgs universitet

2012-2016

Förklaring till diabetikers svängiga blodsocker

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi
KTH

2012-2016 och 2017-2021

Människan ska få en innehållsförteckning

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi
Stockholms universitet

2012-2016 och 2017-2021

Modellerna med livets arkitektur