Wallenberg Scholars förlängningsanslag

Programmet Wallenberg Scholars avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år. Här presenteras förlängningsanslagen från den första utlysningsperioden åren 2009-2012.

Förlängningsanslag Wallenberg Scholars

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik
Uppsala universitet

Tamsvin, hästar och kycklingar berättar om människans arv

Magnus Berggren, professor i organisk elektronik
Linköpings universitet

Han omvandlar elektroniska signaler till biologiska signaler

Tobias Ekholm, professor i matematik
Uppsala universitet

Han rör sig på gränsen mellan matematik och fysik

Mikael Käll, professor i fysik
Chalmers tekniska högskola

Han kastar nytt ljus över biologiska processer

Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi
KTH

Människan ska få en innehållsförteckning

Gunnar von Heijne, professor i teoretisk kemi
Stockholms universitet

Modellerna med livets arkitektur

Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik
Lunds universitet

Förlängningsanslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, MAW

Om konsten att lära sig ett nytt språk

Siv Andersson, professor i molekylär evolution
Uppsala universitet 

Bakterier kan bli kroppens egna vaccinfabriker

Andrew Ewing, professor i analytisk kemi
Göteborgs universitet

Nya filmtekniker ska avslöja hjärnans hemligheter

Hans Hertz, professor i biomedicinsk teknik
KTH

Röntgenforskning som väcker förhoppningar

Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik
Linköpings universitet

Hård, hårdare, hårdast - stark materialforskning

Svante Janson, professor i matematik
Uppsala universitet   

Slumpgrafsmodeller som kan förutspå smittspridning

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi
Linköpings universitet

Flugforskning som kan bromsa utveckling av Alzheimer

Per Krusell, professor i nationalekonomi
Stockholms universitet

Förlängningsanslag vid Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse, MMW

Klimatförändringar påverkar länders ekonomier olika

Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi
Uppsala universitet

Evolutionens steg upp på land

Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi
Umeå universitet

Med målet att minska diabetes- och andra fetmarelaterade sjukdomar

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi
Karolinska Institutet

Grundforskning för självläkande hjärnor

Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik
Linköpings universitet

Energisk och ledande solskensforskare

Kurt Johansson, professor i matematik
KTH

På jakt efter slumpmässiga mönster

Jens Nielsen, professor i mikrobiell bioteknik/systembiologi
Chalmers tekniska högskola

Livets egen ingenjör gör bränsle av jäst

David A. Wardle, professor i jord- och växtekologi
Sveriges lantbruksuniversitet

Förändringar i fjäll- och skogliga ekosystem

Pernilla Wittung-Stafshede, professor i biofysikalisk kemi
Chalmers tekniska högskola

Proteinforskning som kan förändra synen på sjukdomsutveckling

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi
Lunds universitet

Förlängningsanslag vid Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse, MMW

Forskar om människors fåfänga

Lena Claesson-Welsh, professor i medicinsk biokemi
Uppsala universitet

Tumörer kan bli en ofarlig del av kroppen

Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi
Uppsala universitet

Flugsnapparens gener nyckel till hur nya arter uppstår

Karl Henrik Johansson, professor i nätverksreglering
KTH

Energibesparing genom uppkopplade apparater och fordon

Lars Nyberg, professor i medicinsk neurovetenskap
Umeå universitet

Med blick för hjärnans minnesfunktion, åldrande och sjukdom

Thomas Nyström, professor i mikrobiologi
Göteborgs universitet

Åldrade celler skadas av proteinklumpar

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap
Göteborgs universitet

Förlängningsanslag vid Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse, MMW

Korruption leder till sämre hälsa

Maria Ågren, professor i historia
Uppsala universitet

Förlängningsanslag vid Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, MAW

Kvinnors ekonomiska betydelse under 1600-talet större än man trott