Charles Melnyk

Wallenberg Academy Fellow 2016

Naturvetenskap

Dr Charles Melnyk
University of Cambridge 

Nominerad av
Sveriges lantbruksuniversitet

Ympade växter – hur kopplar de ihop sina kärlsystem?

Växter har efter en skada en unik förmåga att läka och koppla samman de kärlsystem som transporterar vatten, näring och hormoner. Charles Melnyk ska kartlägga hur läkningsprocessen går till när kärlen växer samman. Bättre kunskaper om processen kan effektivisera ympning och även användas för att bekämpa parasiterande växter.

Människan har ympat växter under tusentals år. Delar av olika växter skärs av, fogas samman och växer ihop. Ympning används bland annat för att föröka prydnadsväxter och förbättra skördar av grönsaker och frukt, men växters förmåga att dela kärl har också en baksida. Parasiterande växter fogar sina kärlsträngar till värdväxtens och suger sedan näring ur värden.

Idag finns väldigt lite kunskap om hur det går till när de avskurna kärlsträngarna från olika växter smälter samman. Dr Charles Melnyk vid University of Cambridge, kommer genom olika angreppssätt leta efter gener som blockerar anslutningen av kärlen; studera genuttrycket under ympningsprocessen och undersöka vilka celler som ansvarar för att återsluta kärlsträngarna. Utöver detta ska han försöka förstå vad som gör att parasitiska växter kan angripa och skapa kärlanslutningar till ett så stort antal olika arter, när ympning är begränsat till nära släktningar.

Målet är att effektivisera ympningsprocessen, utöka antalet arter som kan ympas och att hitta metoder som motverkar parasiters angrepp på växter.  Som Wallenberg Academy Fellow kommer Charles Melnyk att vara verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Foto: Marcus Marcetic