September – den internationella Alzheimermånaden

Läs reportagen om den framstående alzheimerforskning som Stiftelsen stödjer. Det handlar om allt från att med blodprov tidigt diagnostisera alzheimer, förebyggande åtgärder, utveckling av mikrochip till kartläggningen av människokroppens proteiner.
Läs mer

Är det möjligt att bromsa eller till och med stoppa multipel skleros, MS, genom att återställa de gener som förändras vid sjukdomen? I ett projekt vid Karolinska Institutet utvecklas skräddarsydda verktyg för den uppgiften. 
I 1600- och 1700-talens Sverige utförde kvinnor tunga sysslor som att hugga ved eller transportera varor. Samtidigt kunde män passa barn och fläta korgar.Wallenberg Scholar Maria Åbergs forskning slår hål på historiska stereotyper.
Med ett förnyat Wallenberg Scholaranslag följer Gunnar von Heijne upp nya spår i forskningen kring proteinernas struktur och veckning.
Utrullningen av 5G pågår för fullt trots att forskarsamhället först tvivlade på tekniken. Erik G. Larsson var en av de forskare som kunde visa att den faktiskt fungerade. Som Wallenberg Scholar utvecklar han nu tekniken bortom 5G.