Per Anders Rudling

Wallenberg Academy Fellow 2019

Humaniora

Docent Per Anders Rudling
National University of Singapore

Nominerad av:
Lunds universitet

Migration och exil har påverkat bilden av Ukraina 

Långdistansnationalism beskriver hur personer som har flytt sitt land kan påverkas av eller påverka politiska skeenden i hemlandet. Wallenberg Academy Fellow Per Anders Rudling studerar hur ukrainare, som flydde till Kanada och USA efter andra världskriget, har influerat Ukrainas historieskrivning. 

När stora grupper människor migrerar till ett nytt land uppstår ett intresse av politisk mobilisering i dessa grupper. Ofta är det oproblematiskt, men det finns också potentiella målkonflikter förbundna med politisk mobilisering bland migrantgrupper på etnisk eller religiös grund. 

För att få perspektiv på hur så kallad långdistansnationalism kan fungera, studerar docent Per Anders Rudling vid National University of Singapore hur bilden av Ukrainas historia har påverkats av personer som flydde till Kanada och USA mot slutet av andra världskriget. Genom kulturföreningar, skolor, ungdomsrörelser och media har denna grupp utvecklat ett kollektivt minne av hemlandet, byggd kring den katastrofala svälten 1932-33 (till stor del orsakad av Stalins politik) och den antisovjetiska motståndskampen efter andra världskriget. Andra delar av historien, som lokala samarbeten med Nazityskland, medverkan i Förintelsen, och massakrerna av den polska minoriteten i Västukraina, har utelämnats.  

Efter Sovjetunionens sammanbrott har denna ideologiska historieanvändning återexporterats till Ukraina, där den utgjort grunden för ett nytt nationellt minne. Detta har komplicerat relationerna till främst Polen, men också Israel. Ett mål med Rudlings forskning är bidra till en förståelse av liknande processer i vår samtid där det uppstår kollektiva minneskulturer och -konflikter i fotspåren av nya migrationsströmmar.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Per Anders Rudling att vara verksam vid Lunds universitet.

Foto: Marcus Marcetic