Anna Blom

Wallenberg Scholar

Medicin och medicinsk teknik

Anna Blom
Professor i medicinsk proteinkemi

Lunds universitet

Kartläggning av cellernas inre immunförsvar kan ge nya behandlingar

Infektioner är ett av de största hoten mot mänskligheten. Omkring en tredjedel av alla dödsfall beror på infektioner och antibiotikaresistensen ökar dramatiskt. Anna Blom kartlägger en ganska okänd del av kroppens eget försvar, vilket kan öppna för nya medicinska behandlingar.

Vi utsätts för sjukdomsframkallande mikroorganismer varje dag, men de flesta bekämpas av kroppen själv. Ett viktigt vapen är det så kallade komplementsystemet, ett 40-tal proteiner som finns i stora mängder i blodet och bekämpar bland annat virus och bakterier. Komplementsystemet måste i sin tur hållas i schack av andra proteiner för att inte överaktiveras och orsaka akuta och kroniska inflammationer, som reumatism.

De flesta komplementproteiner produceras i levern och cirkulerar i blodet, men proteinerna finns även i vävnaderna och kan produceras där. Medan tidigare forskning främst har rört komplementsystemet i blodet, kartlägger Anna Blom det inuti cellerna. Hon har tidigare upptäckt att C3, en central molekyl i komplementsystemet, finns i många typer av celler – bland annat i bukspottkörteln. C3 påverkar cellernas förmåga att överleva stress genom att styra en process kallad autofagi, då celler bryter ner sina egna organeller och molekyler för att återanvända delarna. Den processen är störd vid bland annat diabetes typ 2, och C3:s funktion kan vara en del av förklaringen. Därför kan forskning om komplementsystemet i cellerna också ge ny kunskap om diabetes.

Anna Blom vill undersöka om C3 i cellerna bidrar till att kroppen känner igen bakterier som stafylokocker och salmonella, som kan invadera cellerna, och om det finns molekyler inuti cellerna som påverkas av C3:s aktivitet utanför och styr cellernas reaktioner.

Målet för projektet är att hitta molekyler som styr komplementsystemets processer inuti cellerna, och interaktionen med komplementsystemet utanför, och förstå proteinernas funktioner. Det ska öka förståelsen av hur vårt eget immunsystem känner igen inkräktare och öppna för nya terapier för bland annat infektioner och diabetes. Det pågår redan utveckling av en rad sjukdomsbehandlingar som ska hämma komplementsystemet, men de är fokuserade på processer i blodet.