Anne Bjorkman

Wallenberg Academy Fellow 2019

Naturvetenskap

Dr Anne Bjorkman
Senckenberg Institute

Nominerad av: 
Göteborgs universitet

Hur påverkas Arktis vegetation av klimatförändringarna?

I Arktis leder klimatförändringarna till en dubbelt så stor temperaturökning som i andra områden på jorden. Wallenberg Academy Fellow Anne Bjorkman studerar hur arktiska växter och ekosystem förändras av ett varmare klimat, med målet att kunna förutse om dessa förändringar i sin tur påverkar det globala klimatet. 

I tundrans frusna jordar ligger stora mängder kol lagrade. När klimatet blir varmare och jordarna tinar, riskerar detta kol att läcka ut i atmosfären och förstärka temperaturhöjningen. 

Vad som händer med kolet beror till stor del på hur vegetationen förändras. Med hjälp av data från hundratals olika platser i Arktis ska dr Anne Bjorkman vid Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre i Tyskland, studera hur Arktis olika växter påverkas av en temperaturhöjning. Vilka vinner på det? Vilka förlorar? 

Hon kommer också att använda historiska data för att undersöka hur arternas mångfald har förändrats i olika områden under de senaste trettio åren. Finns det fler värmeälskande arter i de områden som har värmts upp mest? Och är mångfalden större i områden där det finns många olika livsmiljöer? 

Projektet kommer att leda till en förbättring i vår förmåga att förutsäga hur tundrans växtsamhällen förändras när klimatet blir varmare, och en förståelse för om detta i sin tur kommer att få en positiv eller negativ effekt på det globala klimatet. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Anne Björkman att vara aktiv vid Göteborgs universitet. 

 

Foto: Marcus Marcetic