Hanna Isaksson

Wallenberg Academy Fellow 2017

Engineering and Technology

Associate Professor Hanna Isaksson
Lund University

Nominated by
Lund University

Bättre läkning av brustna hälsenor

När en hälsena brister går fibrer som består av kollagen inne i senan av. Wallenberg Academy Fellow Hanna Isaksson ska undersöka hur senan ska belastas för att fibrerna ska läka på ett optimalt vis. Hon kommer att utveckla nya experimentella metoder och datormodeller som med en hög precision kan simulera hälsenans läkprocess.

Kroppens senor består till 70 procent av vatten och till 30 procent av kollagen, som formar långa och parallella fibrer i vävnaden. Dessa fibrer ger senan styrka och struktur.

I sporter där man rör sig explosivt, som tennis, badminton och fotboll, händer det relativt ofta att hälsenan och kollagenfibrerna plötsligt går av. När senan sedan läker bildas en skör ärrvävnad där kollagenet ligger oordnat. Om ärrvävnaden belastas normalt går den sönder, men samtidigt är en viss belastning nödvändig för att kollagenet ska omorganisera sig och återigen bilda starka och parallella fibrer.

Docent Hanna Isaksson vid Lunds universitet ska studera hur en frisk hälsena reagerar på olika former av ansträngning och vilken belastning som är optimal för läkprocessen. I arbetet kommer hon att studera senans kollagen med nya experimentella tekniker, bland annat med hjälp av mätningar vid Max IV. Hon kommer även utveckla beräkningsmetoder för att i en dator simulera hälsenans mekaniska funktion. Den modell hon får fram kommer att kunna användas för att studera andra senor i kroppen. Ett viktigt mål är att hitta effektivare behandlingar av hälsenebristningar.

Foto: Marcus Marcetic