Björn Lindström

Wallenberg Academy Fellow 2021

Samhällsvetenskap

Dr Björn Lindström
Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna

Nominerad av Karolinska Institutet

Vad gör att vi kan lära oss av andra och forma en kultur? 

Vi människor formas av andra personer som finns runt omkring oss. Tillsammans skapar vi en kultur, som utvecklas och förändras – men hur visar sig detta till exempel i hjärnans neurala nätverk? Wallenberg Academy Fellow Björn Lindström ska studera de mekanismer som möjliggör social inlärning och skapar kulturella fenomen. 

Vad vi människor väljer att göra beror mycket på vår omgivning. Vi äter på restauranger där vi ser att andra äter. Vi imiterar vad populära och framgångsrika personer gör, och våra beslut formas ofta av vad vår omgivning tycker om besluten. Denna mänskliga förmåga till social inlärning, formar vår kultur och gör att idéer och beteenden kan överföras från en generation till en annan. 

Social inlärning kan också leda till problematiska kulturella fenomen. Ett aktuellt exempel är de konspirationsteorier som sprids som en löpeld via sociala medier; ett annat är motståndet mot vaccinationer som växer sig allt starkare i många länder. 

Med hjälp av bland annat en serie beteendeexperiment, matematiska modeller och hjärnavbildningsstudier, ska dr Björn Lindström från Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna, identifiera de mekanismer som ligger till grund för social inlärning. Han ska också undersöka hur dessa mekanismer kan bidra till att forma kulturen, eller sprida problematiska kulturella fenomen. En förhoppning är att projektet ska ge kunskap kring hur konspirationsteorier kan motverkas. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Björn Lindström att vara verksam vid Karolinska Institutet. 

Foto: Marco Blessano