Carina Schlebusch

Wallenberg Academy Fellow 2019

Naturvetenskap

Docent Carina Schlebusch

Uppsala universitet

Hur spreds jordbruket över den afrikanska kontinenten? 

För 5 000 år sedan spred sig bantutalande bönder från Västafrika till södra Afrika. Wallenberg Academy Fellow Carina Schlebusch ska kartlägga arvsmassan från 150 förhistoriska individer för att ta reda på vilka vägar dessa bönder och andra afrikanska jordbrukargrupper vandrade och om jordbruket spreds tillsammans med dem eller som en kulturyttring.  

När jordens klimat blev varmare för cirka 10 000 år sedan övergick många jägar-samlarsamhällen till att bli bönder. En av de mest omfattande jordbruksexpansionerna är den så kallade bantuexpansionen, som då bantutalande bönder spred sig från Västafrika över hela subsahariska Afrika. 

Forskare debatterar dock längs vilka vägar människorna vandrade. Språkforskning och arkeologiska fynd ger motstridiga svar. För att få en bättre bild av vad som faktiskt hände, ska docent Carina Schlebusch vid Uppsala universitet kartlägga arvsmassan från 150 förhistoriska individer från olika tidsperioder och regioner i subsahariska Afrika. Hon kommer sedan att jämföra släktskapet med andra forntida individer, vars DNA tidigare har kartlagts. Ett viktigt mål är att ta reda på i vilken omfattning andra folkslag också lärde sig att bruka jorden och spred denna kulturyttring vidare och i vilken grad jordbruket spreds genom migration. Ett annat mål är att se vilka vägar bönderna följde och när de nådde olika delar av Afrika. 

Foto: Marcus Marcetic