Davide Angeletti

Wallenberg Academy Fellow 2021

Medicin

Dr Davide Angeletti
Göteborgs universitet

Ska utveckla influensavacciner som ger ett mer varaktigt skydd

När vi drabbas av influensa utvecklar vi oftast antikroppar mot de delar av viruset som förändras snabbast. Därför varar vår immunitet bara i något år. Wallenberg Academy Fellow Davide Angeletti ska ta fram ett vaccin som ger antikroppar mot delar av influensaviruset som är stabilare och som kan ge ett mer långsiktigt skydd. 

På ytan av influensaviruset finns två olika proteiner, hemagglutinin och neuraminidas. Hemagglutinin har en svampliknande form. När vi drabbas av influensa, eller får ett vaccin mot viruset, är det mot proteinets ”hatt” som vi utvecklar antikroppar. Det är dessvärre också den del av influensaviruset som muterar snabbast. Därför blir vi sjuka om och om igen. 

Dr Davide Angeletti, Göteborgs universitet, ska nu undersöka varför vårt immunförsvar oftast reagerar på just den hattliknande strukturen. Han kommer även att kartlägga i hur hög utsträckning vi får antikroppar mot neuraminidas och hur väl de skyddar oss mot framtida infektioner.

Målet är att utveckla ett vaccin som ger antikroppar mot stabilare delar av viruset, och som kan ge ett mer varaktigt skydd. En förhoppning är att ett sådant vaccin också ska kunna skydda mot mer dödliga former av influensa. Forskare förutspår att mer elakartade varianter av viruset kommer att uppstå inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Foto: Johan Wingborg