Derek Lundberg

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Derek Lundberg
Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi, Tübingen, Tyskland

Nominerad av Sveriges Lantbruksuniversitet

Hur kan bakterier få viktiga grödor att frodas? 

I vår naturliga miljö finns mängder av nyttiga bakterier som kan förbättra växters tillväxt och öka deras motståndskraft mot sjukdomar. Wallenberg Academy Fellow Derek Lundberg ska studera samspelet mellan bakterier och växter. Syftet är att hitta bakterier som kan öka skördarna och minska behovet av miljöskadliga kemikalier i jordbruket.  

Länge har vi utveckla sätt att öka skördarna med hjälp av växtförädling, konstgödsel och bekämpningsmedel som slår ut skadedjur. Men ny forskning visar att även gynnsamma bakterier kan få grödor att växa snabbare, skydda dem mot olika sjukdomar och dessutom bryta ner giftiga ämnen i jorden. 

För att bättre förstå hur bakterier och växter samverkar, ska dr Derek Lundberg vid Max Planck-institutet för utvecklingsbiologi, Tübingen, Tyskland, kartlägga en grupp bakterier kallad Sphingomonas, som trivs i löv, rötter och frön. Han kommer att identifiera lovande bakterievarianter och undersöka vilka delar av deras arvsmassa som gör att de kan växa på olika grödor. 

Främst kommer han att studera samspelet mellan Sphingomonas och korn, en av våra viktigaste grödor, samt poppel, en nyckelspelare i produktionen av fiber- och biomassa. När han har hittat bakteriestammar som kan stärka tillväxten av dessa grödor, kommer han att undersöka hur det fungerar både under verkliga förhållanden och i en simulerad framtidsmiljö där klimatförändringarna har slagit igenom. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Derek Lundberg att vara verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

Foto: Nilufar Yesmin