Elena Bykova

Wallenberg Academy Fellow 2021

Teknik

Dr Elena Bykova
Bayerisches Geoinstitut, Universität Bayreuth, Tyskland

Nominerad av Linköpings universitet

Extrema tryck ska ge nya och hittills okända material

När vi människor har upptäckte ett nytt material, har vi ofta kunnat utveckla ny teknik som har förändrat vår tillvaro. Wallenberg Academy Fellow Elena Bykova framställer hittills okända material genom att utsätta befintliga material för extremt höga tryck och temperaturer. Hon hoppas bland annat hitta nya supraledare. 

När forskare utvecklar nya material, kan det lägga grunden för helt nya teknikområden. Stål, plast, asfalt och halvledande kisel är exempel på material som numera är vardag för oss, men som en gång förändrade vårt samhälle i grunden. 

Dr Elena Bykova vid Bayerisches Geoinstitut, Universität Bayreuth, Tyskland, utforskar en helt ny metod för att skapa nya material. Med hjälp av en speciell utrustning utsätter hon befintliga material för extrema tryck, som är hundratusentals gånger högre än det normala atmosfärstrycket. Sedan värmer hon upp materialet med hjälp av infrarött laserljus. 

De extrema förhållandena förändrar materien så att den får nya och hittills okända egenskaper. Elena Bykova förväntar sig till exempel att hitta supraledande material. Genom att kartlägga hur de nya föreningarna bildas, ska hon utveckla rationella metoder för att skala upp tillverkningen. Det långsiktiga målet är ge mänskligheten tillgång till material med egenskaper som kan bidra till ett hållbarare samhälle. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Elena Bykova att bygga ett högtryckslabb vid Linköpings universitet.

Foto: Studionline photography