Elin Esbjörner Winters

Wallenberg Academy Fellow 2019

Teknik

Docent Elin Esbjörner 

Chalmers tekniska högskola

Kan skador i nervcellernas trafiksystem orsaka hjärnsjukdomar?

Forskare är ännu osäkra på varför hjärnans nervceller sakta men säkert förtvinar vid sjukdomar som alzheimer och parkinson. Wallenberg Academy Fellow Elin Esbjörner Winters ska undersöka om det kan bero på att cellernas ”trafiksystem” har blivit kapat av sjukdomsframkallande proteiner.

I cellen finns ett sinnrikt trafiksystem som sorterar och transporterar proteiner och andra viktiga molekyler så att de hamnar på rätt plats, eller fraktas till andra celler. Systemet består av speciella transportvägar, som utgörs av så kallade endosomer som omsluter ”godset” och sköter själva transporten. 

Docent Elin Esbjörner vid Chalmers tekniska högskola ska nu undersöka om alzheimer och parkinson kan orsakas av att detta trafiksystem brister. Hon har tidigare visat att ett protein, beta-amyloid, som forskare vet är inblandat i utvecklingen av alzheimer, ansamlas i nervcellernas endosomer. Inuti endosomerna förändras sedan proteinmolekylerna och klumpar ihop sig. 

Frågan är nu om dessa proteinklumpar skadar cellens endosomer och stör dess trafiksystem? Och kan de rentav kapa transportsystemet och via så kallade exosomer, sprida sig till friska celler? Med hjälp av fluorescerande molekyler ska Elin Esbjörner följa hur proteinklumparna rör sig och var de ansamlas, samt utforska deras samspel med endosomerna. Det långsiktiga målet är att hitta mediciner som kan skydda cellens trafiksystem så att cellen håller sig frisk. 

Foto: Marcus Marcetic