Ellen Bushell

Wallenberg Academy Fellow 2019

Medicin

Dr Ellen Bushell
Umeå universitet

Ska hitta mål för vaccin och läkemedel mot malaria

Malaria dödar nästan halv miljon människor varje år. Wallenberg Academy Fellow Ellen Bushell ska kartlägga en musvariant av malariaparasiten och de proteiner som parasiten utsöndrar för att infektera möss. I nästa steg ska hon undersöka om dessa proteiner kan utgöra ett mål för vacciner eller läkemedel mot mänsklig malaria.  

De flesta som dör av malaria är barn under sju år. Sjukdomen skulle kunna stoppas av ett vaccin, men det har varit svårt att utveckla ett sådant eftersom parasiten lätt förändrar sig och de malariaparasiter som infekterar människor är svåra att studera i sin naturliga miljö – cirkulerande röda blodkroppar. 

För att kunna ta fram ett vaccin som ger ett varaktigt skydd mot malaria, behövs en bättre förståelse för hur parasiten fungerar. Dr Ellen Bushell vid Umeå universitet, ska nu genomföra en systematisk och storskalig kartläggning av en musvariant av malariaparasiten. Med hjälp av de senaste molekylärbiologiska metoderna ska hon på olika vis slå ut enskilda gener både hos parasiten och mössen som ska infekteras, för att se vilken roll de spelar under sjukdomsförloppet. 

Målet är att hitta proteiner som parasiten är beroende av i sin livscykel. I ett nästa steg ska hon undersöka om likartade proteiner är livsnödvändigt för den form av malaria som angriper människor. Proteiner som är oumbärliga för parasiten kan antingen motverkas av ett vaccin, eller användas som ett mål för nya läkemedel. 

Foto: Marcus Marcetic