Emil Björnson

Wallenberg Academy Fellow 2019

Teknik

Docent Emil Björnson

Linköpings universitet

Ska utveckla algoritmer för det uppkopplade samhället

Femte generationens mobilnät kommer att byggas med hjälp av mängder av småantenner som riktar signalerna mot de mottagande mobilerna. Wallenberg Academy Fellow Emil Björnson ska optimera algoritmerna som bearbetar signalerna i dessa antenner och som även behövs i andra apparater i framtidens uppkopplade samhälle. 

I dagens mobilmaster sitter stora antenner som strålar ut signaler i alla riktningar, för att de ska nå fram oavsett var mobilen är. I det 5G-nät som nu håller på att byggas ska signalerna istället skickas från många mindre antenner. I varje antenn kommer det att finnas små datorchips som processar mobilsignalerna och riktar dem mot där mottagaren faktiskt är. På det viset kan signaler skickas till många olika personer på olika platser samtidigt, vilket gör nätet effektivare. 

En utmaning för 5G-tekniken är dock att antennernas komponenter behöver vara kompakta, billiga och energisnåla. I sådana komponenter förvrängs lätt signalerna som ska bearbetas. Inom telekomtekniken kallas detta för distorsion.

Docent Emil Björnson vid Linköpings universitet ska nu förfina mobilteknikens algoritmer så att de även fungerar när distorsionerna är stora. Han kommer att använda en blandning av matematisk analys, kommunikationsteori och maskinlärning, för att lära sig strukturen på distorsionen och motverka dess inverkning på signalbehandlingen. 

De förbättrade algoritmerna kommer även att kunna användas i andra delar av internetsamhället, exempelvis i små batteridrivna sensorer och andra uppkopplade apparater

Foto: Marcus Marcetic