Erik G Larsson

Wallenberg Scholar

Teknik och fysik

Erik G Larsson
Professor i kommunikationsteknologi

Linköpings universitet

Forskning för säkerhet och snabbhet i framtidens trådlösa nät

Snabb och säker infrastruktur för trådlös kommunikation är redan ett måste i samhället, och kraven blir hela tiden högre. Erik G Larsson utvecklar ny teknik för system bortom 5G. Det handlar om snabbhet, stabilitet och motståndskraft mot attacker.

Sjukvården, industrin, trafiken, övervakningssystemen – det är bara några exempel på områden där den trådlösa kommunikationen redan är helt nödvändig. Och behovet bara växer. När självkörande fordon och drönare blir vanligare, processindustrin tar bort kablarna till förmån för trådlösa lösningar, och vi kopplar upp våra prylar i sakernas internet blir kraven på kommunikationssystemen extremt höga. De måste vara stabila, motståndskraftiga och utan fördröjningar.

Med hjälp av mikroelektronik, alltmer avancerad algoritmisk teknik, och artificiell intelligens ska Erik G Larsson utveckla ny teknik för trådlös kommunikation och fjärravkänning.

Projektet har fem spår som ska bedrivas integrerat. Det första är så kallade cellfria trådlösa nätverk, där varje kontaktpunkt är tillgänglig för alla användare istället för att nätverket delas upp i oberoende celler. Övriga spår rör nya algoritmer för trådlösa sensormätningar, metoder för storskalig fjärravkänning med hjälp av gruppantenner, förbättring av maskininlärningsalgoritmer, och nya sätt att angripa säkerhetsproblem. Det kan till exempel handla om avsiktlig störning och vilseledning, sådan som samhället blir mycket känsligt för när vi bygger allt fler system på trådlös teknik.