Ett lärande vårdsystem för evidensbaserad medicin

Wallenberg Clinical Scholar Stefan James ska utveckla ett system där data från undersökningar och behandlingar av patienter inom hjärt-kärlsjukvården mer strukturerat tas tillvara. Syftet är att stärka länken mellan forskning och klinik, och att kontinuerligt utveckla vården på ett mer evidensbaserat vis.

Wallenberg Clinical Scholar 2019

Stefan James, överläkare och professor i kardiologi

Uppsala universitet

Varje dag matar vårdpersonal in data från personer som har drabbats av hjärt-kärlsjukdom i olika nationella register: resultat från prover, hur patienterna behandlas och när de får återfall eller avlider. Registren innehåller mängder av information som kan användas för att utveckla vården, men forskare har hittills varit relativt dåliga på att utnyttja dessa möjligheter.

Stefan James, överläkare och professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, ska utveckla ett lärande vårdsystem där mer data lagras i sjukvårdens elektroniska system och där information tillvaratas på ett mer strukturerat vis, bland annat i kliniska prövningar. Genom en gigantisk registerstudie har hans forskargrupp exempelvis redan visat att så kallad trombosaspiration (där man suger ut den blodpropp som har orsakat en hjärtinfarkt, innan kärlet vidgas) saknar effekt på överlevnaden och istället kan orsaka komplikationer.

Ett annat syfte med det lärande vårdsystemet är att hitta nya mål för läkemedel, förbättra diagnosmetoderna och hjälpa läkare att skräddarsy behandlingen. Tanken är att få till ett cirkulärt system där ett storskaligt utnyttjande av befintliga data, leder fram till nya behandlingsmetoder som strukturerat utvärderas och ger nya idéer kring hur vården kan förbättras.

Foto: Mikael Sjöberg