Exosomernas hemligheter ska avslöjas med nanokanalmikroskopi

Projektanslag 2022 Teknik, fysik matematik

Exosomer är ultrasmå biologiska paket som våra celler använder för att kommunicera. De är viktiga för kroppens normala funktioner men kan också bidra till sjukdomar. I projektet ska enskilda exosomer studeras i nanokanaler, för att få kunskap om deras unika sammansättning som i förlängningen kan bidra till nya metoder för diagnostik och terapi.

Projektanslag 2022

Projekt:
"Nanochannel Microscopy for Single Exosome Analysis"

Huvudsökande:
Docent Elin Esbjörner

Medsökande:
Chalmers
Christoph Langhammer
Fredrik Westerlund

Göteborgs universitet
Giovanni Volpe

Karolinska Institutet
Samir EL Andaloussi

Lärosäte:
Chalmers tekniska högskola

Beviljat anslag:
29 100 000 kronor under fem år

Målsättningen med projektet som leds av Elin Esbjörner är att öka den grundläggande förståelsen för hur celler använder olika typer av exosomer för att kommunicera. Kunskap som traditionellt varit svår att nå men som är viktig ur ett rent biologiskt perspektiv, liksom för nyttjandet av exosomer för diagnostik och terapi − inte minst för målstyrd leverans av framtidens protein- och RNA-läkemedel.  

Kartläggning av exosomernas funktion

För att lyckas med detta behövs ny metodik som kan ge detaljerad information om enskilda exosomers komposition. 

– I projektet kommer vi därför att utveckla nya mikroskopimetoder och små chip med kanaler och ’fällor’ för att fånga och analysera exosomer direkt från biologiska prov och cellmodeller. Detta kommer att ge helt nya möjligheter att identifiera olika exosomtyper och kartlägga deras specifika funktion, säger Elin Esbjörner. 

Våra celler utsöndrar många olika sorters exosomer. Hur många sorter är inte känt, inte heller exakt vilka av dessa som har en kommunikationsfunktion. Om exosomer ska nyttjas för framtida diagnostik och terapi behöver vi veta vilka exosomer som fungerar, inte bara titta på medelvärden från prover som innehåller alla exosomtyper. 

Forskningen sker i gränslandet mellan biologi, kemi och fysik. 

– Det ger oss fina möjligheter att utveckla ny teknik och kunskap inom exosombiologi – ett expansivt och spännande forskningsområde där det finns väldigt stor biomedicinsk potential, säger Elin Esbjörner. 

Text Chalmers tekniska högskola
Bild  N/A och Mikael Winters