7 min

Tvåspråkighet en träning för mentala muskler

Kan vi träna våra minnesmuskler? Och hur länge kan effekten i så fall sitta kvar? Jessica Körning Ljungberg vid Umeå universitet vill veta om tvåspråkighet eller ett mentalt krävande arbete kan förbättra minnet och skydda mot demens.

Jessica Körning Ljungberg

Docent i psykologi

Wallenberg Academy Fellow 2014

Lärosäte: 
Umeå universitet

Forskningsområde:
Kan hjärnträning förbättra minnet och skydda mot demens?

Arbetsrummet är avskalat och rent. Bokhyllan gles efter en radikal utrensning, men papperskorgen full.

– Jag är för lat för att tömma den, säger Jessica Körning Ljungberg.

Meritförteckningen vittnar dock om flit. Otaliga publiceringar av vetenskapliga artiklar efter disputationen 2006. Jessica Körning Ljungberg är docent i psykologi vid Umeå universitet och Honorary Research Fellow vid School of Psychology, Cardiff University, Storbritannien, där hon har varit gästforskare.

I sin ansökan till programmet Wallenberg Academy Fellow skrev hon att hon ville undersöka om det går att öva upp intellektuella funktioner genom flerspråkighet eller ett mentalt krävande arbete.

– Hela forskarvärlden är intresserad av att veta om vi kan träna minnet, säger hon.

”Tack vare utnämningen till Wallenberg Academy Fellow har jag fått medel till ett projekt som jag brinner för. Det är helt otroligt. Jag är både stolt och glad.”

Nu kan hon se fram emot forskningsmedel på totalt fem miljoner kronor under fem år. Umeå universitet bidrar med lika mycket.

– Utnämningen betyder mycket för mig. Jag är också oerhört tacksam över medfinansieringen från Umeå universitet. Jag kan betala min egen lön, anställa en postdoktor samt en forskare på deltid och ta in assistenter när jag behöver, säger Jessica Körning Ljungberg.

Säkrare resultat i långsiktig studie

Till att börja med kommer Jessica Körning Ljungberg att analysera data från Betula-projektet vid Umeå universitet. Det är en av världens största långsiktiga studier av åldrande, minne och demens.

Sedan starten 1988 har 4 700 slumpvis utvalda deltagare mellan 35 och 80 år blivit testade, intervjuade och undersökta både medicinskt och psykologiskt med fem års mellanrum. Avsikten är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet för att identifiera tidiga tecken på demens.

– Långsiktiga studier kan jämföra samma individers utveckling över tid. Det ger mycket säkrare resultat än jämförelser av olika gruppers resultat vid samma tidpunkt, förklarar Jessica Körning Ljungberg.

Bättre resultat för tvåspråkiga

De första analyserna med hjälp av data från Betula avslöjar att tvåspråkiga presterar bättre än enspråkiga i en minnesuppgift, där de får utföra handlingar som de troligtvis aldrig har gjort tidigare – till exempel att rulla en ananas eller använda en hammare som mätinstrument.

Deltagarnas beskrivningar aktiverar områden i frontalloben, eller pannloben, som är den främre delen av storhjärnans hjärnbark.

– Våra tvåspråkiga försökspersoner presterade bättre över tid jämfört med enspråkiga. Det har ingen visat tidigare, berättar Jessica Körning Ljungberg.

Den positiva effekten planar dock ut när försökspersonerna kommer upp i 65-årsåldern – kanske för att de slutar träna sitt andra språk när de går i pension.
Det finns även tecken på att flerspråkighet och hög yrkeskomplexitet kan skydda mot demenssjukdomar. Insjuknandet kan skjutas upp mellan fyra och fem år.

Vill undersöka immigranter

De tvåspråkiga deltagarna i Betula-studien är svenskar med engelska som andra språk.
Jessica Körning Ljungberg vill också undersöka om immigranter har ett mer långvarigt skydd mot åldersförändringar, eftersom de använder båda språken under hela livet.
Hon har kontaktat en finskspråkig förening för att göra en mätning på tvåspråkiga personer med ett annat modersmål än svenska.

Jessica Körning Ljungberg funderar också på att göra en ny långsiktig studie och använda andra minnesmått än de som finns i Betula för att se om hög utbildning förbättrar minnet och skyddar mot demens.

– Jag vill studera personer med hög yrkeskomplexitet och jämföra med en grupp som också har hög arbetsbelastning och se om det är skillnad på om flerspråkiga lyckas bättre än enspråkiga på att utföra samma minnesuppgifter, säger hon.

Jessica Körning Ljungberg nämner urmakare som ett exempel på ett yrke med hög komplexitet.
En universitetslärare som först lär sig ett ämne och sedan för ut kunskapen till studenter har både en hög yrkeskomplexitet och en hög mental arbetsbelastning.

Flerspråkighet i flygmiljö

Studierna av tvåspråkighet och yrkeskomplexitet innebär ett nytt spår för Jessica Körning Ljungberg. Hittills har hon undersökt hur förares uppmärksamhet, minne och koncentration påverkas av fordonets vibrationer och ljud. Arbetet med ett projekt om hörsellarm kommer att pågå under hela 2016, och hon håller precis på att skriva en artikel om en uppgift i en flygsimulator.

Hennes forskningsassistent har passande nog ett flygcertifikat, och de har tillsammans sökt pengar för att göra en datainsamling på ett flygbolag med flerspråkiga flygledare och besättningar.

– Det skulle vara ashäftigt om vi får göra det, säger hon.

Text Carin Mannberg-Zackari
Foto Magnus Bergström