Framställer säkra vacciner mot öroninflammationer

Allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika och sjukdomar som tidigare var lätta att behandla kan nu bli livshotande. Wallenberg Clinical Scholar Kristian Riesbeck håller på att utveckla säkra och effektiva vacciner mot bakterier som ger öroninflammationer, en av de åkommor som vi oftast använder antibiotika mot.

Wallenberg Clinical Scholar 2019

Kristian Riesbeck, överläkare och professor i klinisk bakteriologi

Lunds universitet

Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt hot mot vår hälsa. Forskare försöker därför hitta nya effektiva antibiotika, men ett annat sätt att motverka antibiotikaresistens är att framställa vacciner som hindrar smittor från att sprida sig.

Kristian Riesbeck, överläkare och professor i vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, håller på att utveckla ett vaccin mot två bakterier som orsakar öroninflammation, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis. Vaccinet bygger på så kallade extracellulära vesikler, som är små partiklar som bakterier släpper ifrån sig och som innehåller hundratals olika proteiner från bakterierna.

Problemet är att de partiklar, vesikler, som bakterierna naturligt producerar har en mycket varierande sammansättning. Ibland innehåller de gifter som inte får finnas i ett vaccin, ibland innehåller de för få proteiner och den immunreaktion som vaccinet ska ge upphov till uteblir.

Kristian Riesbecks använder molekylärbiologiska metoder för att manipulera bakterier så att de skapar enhetliga vesiklar, som kan ge ett både säkert och effektivt vaccin. Metoden kommer i framtiden också kunna användas för att ta fram vacciner mot andra infektioner än öroninflammationer.

Foto: Mikael Sjöberg