Fredrik Höök

Wallenberg Scholar

Naturvetenskap

Fredrik Höök
Professor i fysik

Chalmers tekniska högskola

Ska studera och använda cellers ”kommunikationskapslar”

Cellers membran spelar en viktig roll för många biologiska processer och sjukdomar. Membranet är avgörande för cellens förmåga att kommunicera med omgivningen, och kan bland annat knoppas av i extremt små kapslar som transporterar ämnen till andra celler. Fredrik Höök ska utveckla nya metoder för att studera kapslarna, och försöka tillverka kopior av dem.

På senare år har studier av cellers membran gett mycket ny kunskap om olika biologiska processer. Studierna har blivit möjliga tack vare allt känsligare mätinstrument. Nu vill Fredrik Höök och hans kollegor utveckla nya metoder för mikroskopering och hantering av små vätskemängder. Ett av de främsta målen är att analysera små membrankapslar, exosomer, som celler använder för att kommunicera med varandra.

För att de känsliga mätmetoderna ska kunna utnyttjas maximalt har forskarna konstruerat strukturer som beter sig likadant som cellmembran. Detta gör det möjligt att biofysikaliskt undersöka hur cellmembran växelverkar med olika sorters nanopartiklar, som virus och exosomer.

I projektet ska konstgjorda cellmembran användas för detaljstudier av enstaka nanopartiklar som kopplats till membranet. Forskarna ska också utveckla ett bioanalytiskt verktyg som kan bestämma storlek, struktur och optiska egenskaper hos enskilda partiklar. Det gör det möjligt att detaljanalysera komplexa biologiska prover, och forskarna hoppas också kunna sortera nanopartiklar baserade på deras egenskaper.

Målet med projektet är att bättre förstå hur nanopartiklarna fungerar och vad som gör det möjligt för dem att tränga in i cellen. Med de kunskaperna vill Fredrik Höök försöka konstruera konstgjorda exosomer.

Projektet kan göra det möjligt med förbättrad sjukdomsdiagnostik och inspirera till nya sätt att utveckla och leverera läkemedel. Dessutom kan resultaten komma att svara på grundläggande frågor om nanopartiklars egenskaper. Det kan bli till nytta inom nanosäkerhet och på många andra områden.