Hannah Strømmen

Wallenberg Academy Fellow 2021

Humaniora

Dr Hannah Strømmen
University of Chichester, Storbritannien

Nominerad av Lunds universitet

Vilken roll spelar bibeln för utvecklingen av vårt sekulära samhälle?

I Europa hålls religion och politik åtskilda. Ett skäl till detta menar en del forskare är att Bibelns texter stödjer en uppdelning mellan kyrka och stat. Men är det så? Wallenberg Academy Fellow Hannah Strømmen ska undersöka vilken roll Bibeln har spelat i utvecklingen av ett sekulärt Europa.

I bibeltexten känd som ”Ge till kejsaren” frågar fariséerna Jesus om det är rättmätigt att betala skatt till den romerska kejsaren. Jesus uppfordrar dem då att titta på ett mynt och berätta vems ansikte de ser. När de svarar att det är kejsarens, säger Jesus: “Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren, och Gud det som tillhör Gud.”

Denna bibeltext har ofta tolkats som att bibeln stödjer ett sekulärt samhälle, där stat och kyrka hålls åtskilda. Enligt vissa tänkare har också denna och andra bibeltexter bidragit till att lägga grunden för Europas sekularisering. Men har bibeln verkligen haft det inflytandet? 

Dr Hannah Strømmen vid University of Chichester, Storbritannien, ska utforska vilken inverkan Bibelns texter har haft på förhållandet mellan kyrka och stat i Europa. Hon kommer även att undersöka vilken betydelse det kristna arvet har för vår samtida syn på Europa, och den högerpopulistiska idén om att islam skulle utgöra ett hot mot det sekulära samhället. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Hannah Strømmen att vara verksam vid Lunds universitet. 

Foto: Ulrich Schmiedel