Hannes Thiel

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Professor Hannes Thiel
CAU, Kiels universitet, Tyskland

Nominerad av Chalmers tekniska högskola

Wallenberg Academy Fellow 2021

Ska bidra till att klassificera matematiska objekt

Precis som biologer klassificerar växter och djur, behöver matematiker kunna klassificera och strukturera upp matematiska objekt. Wallenberg Academy Fellow Hannes Thielska använda metoder som han har utvecklat inom ordningsteori, för att bidra till att förstå strukturen på något som kallas för C*-algebror. 

När forskare klassificerar olika objekt skapar det en ordning som kan bidra till ny kunskap. När kemister till exempel ordnade upp alla grundämnen i det periodiska systemet, fick de bättre förståelse för grundämnenas egenskaper. Biologer klassificerar i stället växter och djur för att förstå hur de är besläktade. 

Även inom matematiken arbetar forskare med att klassificera objekt för att bättre förstå dem. Professor Hannes Thiel vid CAU, Kiels universitet, Tyskland, arbetar med att analysera och klassificera något som kallas operatoralgebror, mer specifikt C*-algebror. 

C*-algebror infördes i matematiken på 1930-talet, delvis med motivation från kvantmekaniken, och har studerats flitigt sedan dess. Efter en rad genombrott har forskare kunnat klassificera en särskild familj av dessa algebror. Hannes Thiel kommer att använda metoder som han har bidragit till att utveckla inom ordningsteori, för att undersöka om det med hjälp av dessa går att avgöra när en viss C*-algebra tillhör den klassificerade familjen. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Hannes Thiel att vara verksam vid Chalmers tekniska högskola. 

Foto: Eusebio Gardella