Itziar Martinez-Gonzalez

Wallenberg Academy Fellow 2019

Medicin

Dr Itziar Martinez Gonzalez
Universitetet i Amsterdam

Nominerad av:
Karolinska Institutet

Orsakar samma immuncell både eksem och astma? 

Wallenberg Academy Fellow Itziar Martinez Gonzalez har upptäckt en speciell immuncell som kanske kan förklara varför eksem är en riskfaktor för astma. Hon ska undersöka om dessa celler – när de har aktiverats i ett eksem – senare kan framkalla en allergisk reaktion i lungorna. 

Ungefär en femtedel av alla barn får atopisk dermatit, en kronisk inflammation i huden som ger torra och röda utslag som kliar. Ofta sätter sig i inflammationen i armvecken eller knäna och kallas därför böjveckseksem. 

Barn som har fått eksem löper risk att senare drabbas av astma. Dr Itziar Martinez Gonzalez vid universitetet i Amsterdam ska nu undersöka om detta kan förklaras av aktiveringen av en särskild sorts immuncell: grupp 2 medfödda lymfoida celler (ILC2-celler). 

I sin tidigare forskning, som har gällt astma, har hon visat att ILC2-celler kan utveckla ett slags minne för allergiframkallande ämnen som har triggat i gång astma. I musmodeller ska hon nu undersöka om ILC2-celler som har fått ett minne av en allergisk reaktion i huden, också kan framkalla en astmaattack i lungorna när mössen andas in ett allergiframkallande ämne. Hon ska också detaljstudera ILC2-celler från personer med eksem och försöka hitta metoder som kan hindra cellerna från att orsaka astma. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Itziar Martinez Gonzalez att vara verksam vid Karolinska Institutet. 

Foto: Marcus Marcetic