Karin Lind

Wallenberg Academy Fellow 2019

Naturvetenskap

Dr Karin Lind
Max Planck Institute

Nominerad av:
Stockholms universitet

Galaktisk arkeologi avslöjar Vintergatans historia

I stjärnors atmosfär finns ett kemiskt fingeravtryck av det gasmoln som en gång formade stjärnan. Wallenberg Academy Fellow Karin Lind ska med hjälp av avancerade datormodeller kartlägga den kemiska sammansättningen av hundratusentals av Vintergatans äldsta stjärnor, och dra slutsatser om hur dessa utvecklades i galaxens barndom.  

Tack vare ny teleskopi– och spektroskopiteknik är det numera möjligt att studera vintergatans äldsta stjärnor, som är många miljarder år gammal. De formades några hundra miljoner år efter Big Bang och är fattiga på metaller eftersom många grundämnen ännu inte hade bildats när de föddes. 

För att kunna analysera strålningen och spektrumen från dessa tidiga stjärnor har dr Karin Lind  vid Max Planck Institutet i Tyskland, utvecklat en unik och avancerad datormodell. Nu ska hon använda denna modell för att göra en arkeologisk studie av galaxens tidiga historia. Hon kommer att analysera den kemiska sammansättningen av atmosfären hos miljontals stjärnor som har fötts vid olika tidpunkter i olika delar av Vintergatan. Dessutom ska hon undersöka hur gamla de är och hur de rör sig kring Vintergatans mittpunkt. 

Målet är att skapa en bild av hur Vintergatan utvecklades i sin barndom. Vilken massa hade de första stjärnorna och hur slutade deras liv? Hur byggdes Vintergatan upp med mindre galaxer som byggstenar? Och hur gick det till när de kemiska grundämnena anrikades? 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Karin Lind att vara aktiv vid Stockholms universitet.

Foto: Marcus Marcetic