Katja Petzold

Wallenberg Academy Fellow 2019

Teknik

Docent Katja Petzold

Karolinska Institutet

Teknik för att studera biomolekyler i levande celler

Drömmen för en biomedicinare är att kunna titta in i en cell och studera hur de tiotusentals biomolekyler som bygger och driver cellen fungerar. Wallenberg Academy Fellow Katja Petzold ska utveckla en teknik som tar forskare ett steg närmare drömmen genom att avbilda enskilda biomolekyler ”in action” i cellen.  

När forskare ska studera hur biomolekyler fungerar i en levande cell kopplar de i dag oftast fluorescerande ämnen till molekylerna. Med hjälp av ljuset som strålar från molekylerna kan de sedan följa hur de rör sig i cellen.  

Problemet med denna teknik är att de fluorescerande ämnena är stora och kan störa molekylernas funktion. När Katja Petzold, dr vid Karolinska Institutet, studerade funktionen hos speciella RNA-molekyler, upptäckte hon exempelvis att de fluorescerande ämnena var i vägen. Därför ska hon nu utveckla en ny teknik för att studera biomolekyler på plats i cellen. 

Tekniken går ut på att infoga stabila isotoper av kol- och kväveatomer i biomolekylerna, och sedan använda kärnmagnetisk resonans (NMR) för att studera molekylerna i sin naturliga miljö. NMR fungerar på ett liknande sätt som magnetröntgen. Med hjälp av tekniken kommer Katja Petzold att kunna skapa en tredimensionell bild av de molekyler som bär på isotoperna och se hur de ser ut ”in action”. Förutom att bidra till en grundläggande förståelse för hur celler fungerar, kommer tekniken att kunna användas för att ta fram läkemedel med färre biverkningar. 

Foto: Marcus Marcetic