Linda Andersson Burnett

Wallenberg Academy Fellow 2019

Humaniora

Dr Linda Andersson Burnett

Uppsala Universitet
(Vid utnämningen Linnéuniversitetet)

Hur inspirerade Linné till medborgarforskning? 

Mycket tid har ägnats åt att utreda hur Carl von Linnés läror spreds internationellt, till vetenskapsmän och universitet. Wallenberg Academy Fellow Linda Andersson Burnett ska nu undersöka hur han inspirerade till medborgarforskning, där ett nätverk av människor från alla samhällets skikt deltog i kunskapsinhämtningen.  

När forskare tar hjälp av allmänheten för att exempelvis övervaka förändringar i fågelpopulationer eller kartlägga plastföroreningar längst med kusterna kallas det medborgarforskning.  Detta skildras ofta som ett nytt fenomen, men faktum är att det har förekommit under flera hundra år. 

En av föregångarna på området var Carl von Linné. Under 1740- och 1750-talen skrev han instruktioner för hur resande naturalhistoriker skulle gå tillväga när de kartlade naturen. Dessa blev populära och började användas internationellt. Dr Linda Andersson Burnett vid Linnéuniversitetet ska nu kartlägga hur Linnés instruktioner, och nya instruktioner inspirerade av Linné, nyttjades i Storbritannien och det brittiska imperiet, där allt från handelsmän och sjöfarare till missionärer och koloniernas ursprungsinnevånare bidrog till insamling av kunskap och föremål. 

Linda Andersson Burnett kommer att utgå från material från British museum i London, och universitetsmuseerna i Edinburgh och Aberdeen. Målet är att ta reda på hur  linneanska instruktioner upprättades och spreds; varför medborgarna var villiga att bidra till forskningen och hur samspelet mellan medborgarforskare och museum utvecklades under perioden 1750-1850. 

Foto: Marcus Marcetic