Linda Johansson

Wallenberg Academy Fellow 2021

Medicin

Dr Linda Johansson
Göteborgs universitet

Ska studera nytt mål för läkemedel mot typ 2-diabetes 

Kroppens sömnhormon, melatonin, tycks kunna påverka utvecklingen av typ 2-diabetes. Wallenberg Academy Fellow Linda Johansson ska studera de mottagare för melatonin som finns på cellers yta. Mer kunskap om hur de fungerar kan ligga till grund för nya läkemedel mot typ 2-diabetes.  

När forskare har letat efter genetiska variationer som ökar risken för typ 2-diabetes, har de överraskande nog upptäckt att melatonin tycks vara inblandat. Personer som har genetiska förändringar i de mottagare – receptorer – som finns i kroppen för melatonin utvecklar sjukdomen oftare än andra.

Receptorerna för melatonin sitter på ytan av celler, och det finns två olika varianter. Dr Linda Johansson, Göteborgs universitet, har tidigare tagit fram bilder av hur båda varianterna ser ut, var och en för sig. Men i verkliga livet, på cellernas yta, samspelar receptorerna med varandra och det har betydelse för hur de påverkar cellerna. 

Nu ska Linda Johansson detaljstudera interaktionen mellan de två receptorerna med hjälp av kryoelektronmikroskopi. Målet är att ta reda på varför mutationerna i melatoninreceptorerna ökar risken för typ 2-diabetes samt att ta fram kunskap som kan ligga till grund för nya läkemedel mot sjukdomen. 

Foto: Martias Svensson