Magdalena Zych

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Magdalena Zych 
University of Queensland, Australien

Nominerad av Stockholms universitet

Hur flyter tiden i kvantvärlden? 

Modern fysik vilar på två grundläggande teorier: kvantmekaniken och Einsteins gravitationsteori. Många har försökt förena dessa, men misslyckats. Nu ska Wallenberg Academy Fellow Magdalena Zych anta utmaningen och utveckla matematiska ramverk som till exempel kan beskriva en klocka som styrs av båda teorierna. 

När fysiker ska beskriva små elementarpartiklar eller nanovärlden, tar de kvantmekaniken till hjälp. Ska de i stället beskriva universum eller gravitationen, använder de Einsteins gravitationsteori. Drömmen för många är att hitta en ”teori om allt” som överbryggar gapet mellan de två teorierna, men det har hittills aldrig gått. 

Dr Magdalena Zychvid University of Queensland, Australien, ska nu försöka bidra till att förena teorierna genom att utveckla matematiska verktyg som kan beskriva egenskaper hos ett objekt, främst en klocka, som påverkas av både gravitationseffekter och kvanteffekter.

Enligt gravitationsteorin går till exempel tiden långsammare nära en massiv planet, än ute i rymden. Enligt kvantmekaniken kan alla objekt vara i något som kallas för en superposition av olika tillstånd. Det innebär exempelvis att en partikel både kan ha en viss position – och inte – samtidigt. 

En öppen fråga är om även tiden kan befinna sig i en superposition. Kan den i så fall både gå snabbare och långsammare ute i rymden i jämförelse med på jorden? Frågor som dessa ska Magdalena Zych försöka besvara, och förhoppningsvis bidra till att hitta en teori som i slutändan kan beskriva all fysik.  

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Magdalena Zych att vara verksam vid Stockholms universitet. 

Foto: Magdalena Zych