Magnus Jonsson

Wallenberg Academy Fellow 2019

Teknik

Docent Magnus Jonsson

Linköpings universitet

Ljusfångande nanoantenner öppnar nya möjligheter

Precis som en teveantenn kan fånga in tevesignaler, kan optiska nanoantenner fånga in ljus i nanovärlden. Wallenberg Academy Fellow Magnus Jonsson ska nu undersöka om det går att utveckla en ny typ av nanoantenn som går att slå på och av. Tekniken kan exempelvis ge ett föränderligt kamouflage eller smarta fönster. 

När människan har lärt sig att styra ljuset, har det lett till revolutionerande upptäckter. Ett exempel är utvecklingen av mikroskopet på 1600-talet som öppnade upp mikrovärlden. Ett annat är 2018 års Nobelpris i fysik som belönade optiska pincetter, som kan fånga bakterier, och högintensiva lasrar som exempelvis används vid ögonoperationer.  

Med hjälp av nanosmå antenner börjar forskare nu manipulera ljuset på nanoskalan. Oftast består dessa antenner av guld eller silver, men docent Magnus Jonsson vid Linköpings universitet ska undersöka om det är möjligt att istället konstruera dem av elektriskt ledande polymerer. I sin tidigare forskning har han upptäckt att sådana polymerer i sitt mest ledande tillstånd verkar få liknande optiska egenskaper som metalliska nanoantenner, men i mindre ledande tillstånd försvinner dessa egenskaper. 

Den stora fördelen med nanoantenner av elektriskt ledande polymerer skulle vara att de kan slås på och av, vilket öppnar många nya möjligheter inom nanooptiken. Bland annat skulle forskare kunna utveckla ett flexibelt kamouflage som kan ändra färg, självreglerande och energisparande fönster eller extremt tunna linser för att studera minimala objekt. 

Foto: Marcus Marcetic