Marcin Szczot

Wallenberg Academy Fellow 2019

Medicin

Dr Marcin Szczot
National Institutes of Health, NIH, USA 

Nominerad av:
Linköpings universitet

Hur fungerar tarmarnas nervceller? 

I människans mag- och tarmkanal finns mer än 100 miljoner nervceller, men forskare vet väldigt lite om hur dessa fungerar. Wallenberg Academy Fellow Marcin Szczot ska nu försöka kartlägga detta outforskade nervsystem. En förhoppning är att kunna bidra till en bättre förståelse för hur magsmärtor uppstår.  

Vår mag-tarmkanal är fylld av mängder av nervceller som exempelvis ger signaler om mättnad och hunger. De förmedlar också känslor av smärta hos alla de som lider av irritabel tarm, IBS, som är en av våra vanligaste sjukdomar. 

Tarmens nervsystem betyder mycket för vårt välmående, men det saknas kunskap om hur det fungerar. Dr Marcin Szczot vid National Institutes of Health i USA har tidigare studerat hudens nervsystem, där olika receptorer på cellernas yta förmedlar olika former av känselintryck, som smärta, tryck, kyla och värme. Nu ska han undersöka om mag-tarmkanalens nervsystem är uppbyggt på ett liknande vis. Hans hypotes är att det även i mag- och tarmkanalen finns olika receptorer som aktiveras på olika vis, exempelvis vid uttänjning av tarmen eller när olika födoämnen binder till receptorerna.

Projektet kommer att bidra till en grundläggande förståelse av hur vårt nervsystem fungerar, och kan även ge nycklar till hur IBS kan behandlas. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Marcin Szczot vara verksam vid Linköpings universitet. 

Foto: Marcus Marcetic