Marcus Buggert

Wallenberg Academy Fellow 2021

Medicin

Dr Marcus Buggert
Karolinska Institutet

Hur skyddar sig vår kropp mot virus? 

När forskare har studerat kroppens försvar mot virus, har de främst tittat på hur immunceller som de har isolerat från blodet fungerar. Wallenberg Academy Fellow Marcus Buggert har upptäckt att immunceller som finns i andra vävnader i kroppen tycks fungera helt annorlunda. Hans forskning kan leda till att läroböcker i immunologi behöver skrivas om. 

När ett virus tränger in i kroppen, aktiveras bland annat så kallade T-mördarceller. Länge har forskare tänkt att T-mördarcellernas främsta roll är att angripa virusinfekterade celler och utplåna dem. Den bilden bygger dock på studier av T-mördarceller, CD8+ T-celler, från blodet. 

Dr Marcus Buggert, Karolinska Institutet, har upptäckt att de CD8+ T-celler som finns i andra organ i kroppen verkar angripa virus på andra vis. När han studerade CD8+ T-celler i lymfkörtlarna på personer som har hiv, saknade de cellerna de klassiska mördaregenskaperna. De cirkulerade inte heller i blodet, utan verkade vara stationerade i just lymfkörtlarna. 

Nu ska Marcus Buggert kartlägga var i kroppen CD8+ T-celler som känner igen olika virus finns, och hur de bekämpar virusen. Hans projekt kommer att ge grundläggande kunskaper om hur immunförsvaret fungerar, vilket är viktigt både för att bättre kunna behandla olika virussjukdomar och utveckla effektiva vaccin. 

Foto: Melker Dahlstrand