Marina Petrova

Wallenberg Academy Fellow 2019

Teknik

Dr Marina Petrova

KTH

Framtidens information ska kunna skickas med millimetervågor

Ju mer uppkopplat samhället blir desto färre lediga radiofrekvenser finns det i de mobila nätverken. För att utöka bandbredden i nästa generations nätverk – 5G – ska Wallenberg Academy Fellow Marina Petrova utforska och utveckla metoder som gör det möjligt att även skicka information i millimetervågsbandet. 

På bara ett par årtionden har den trådlösa kommunikationen revolutionerat vårt liv. Med hjälp av mobilt bredband tittar vi på film, lyssnar på musik, chattar med vänner och letar information på internet. Men i takt med att tjänsterna utökas, krävs mer och mer bandbredd och bandbredden i det nuvarande nätverket är otillräckligt. 

För att nästa generations nätverk – 5G – ska kunna hantera ännu mera datatrafik, ska dr Marina Petrova vid KTH undersöka möjligheterna att skicka data med frekvenser i millimetervågsbandet, mmW. Fördelen med mmW är att bandbredden blir större och informationen kan skickas med mycket högre hastighet än i dag. Men eftersom vågorna störs av fysiska hinder som rörliga objekt måste sändare och mottagare vara inom synhåll för varandra.

Marina Petrova ska därför utveckla en teknik som övervinner dessa hinder. Hon kommer bland annat använda idéer som härstammar från radarteknik och maskininlärning för att optimera kommunikationen mellan avsändare och mottagare.

Foto: Marcus Marcetic