Feng Gao

Wallenberg Academy Fellow 2017

Teknik

Docent Feng Gao
Linköpings universitet

Nominerad av
Linköpings universitet

Materialet som kan revolutionera solcells- och LED-tekniken

Wallenberg Academy Fellow Feng Gao arbetar med ett nydanande material, perovskiter, för solceller och lysdioder. De solcellsprototyper som är baserade på perovskiter är redan idag effektivare än konventionella kiselbaserade tunnfilms och multikristallina solceller. Målet är nu att göra materialet stabilare och mer miljövänligt.

De första solcellerna uppfanns 1954. De bygger på kiselteknologi och de solcellspaneler som idag finns på marknaden har, efter mycket optimering, en effektivitet på runt 20 procent. Prototyper av perovskitbaserade solceller har redan nått en effektivitet som ligger över 22 procent och solcellerna är betydligt lättare att producera.

Perovskiternas baksida är att de är relativt instabila och innehåller giftigt bly. För att lösa dessa problem utvecklar docent Feng Gao vid Linköpings universitet en ny generation blyfria perovskiter, Halide Double Perovskites, som även överträffar tidigare blybaserade perovskiter i stabilitet.

Dubbla perovskiter definieras av sin speciella kristallstruktur. Enkla beräkningar visar att det finns fler än 4000 olika dubbla perovskiter, varav många är baserade på lättillgängliga och giftfria grundämnen. Billigare, miljövänligare och mer lättillverkade solceller och lysdioder kan revolutionera framtidens energimarknad.

Foto: Marcus Marcetic