Peter Heintzman

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Peter Heintzman
Norges arktiska universitet i Tromsö

Nominerad av Stockholms universitet

Vad händer med växter och djur när klimatet snabbt blir varmare? 

När jordens temperatur stiger kommer livsmiljöerna för växter och djur att förändras. För att försöka förutspå vad som kommer att hända vid en framtida uppvärmning, ska Wallenberg Academy Fellow Peter Heintzman kartlägga hur förhistoriska klimatförändringar har påverkat livet på jorden.

Efter den senaste istiden steg temperaturen på jorden hastigt. Det ledde till stora ekologiska förändring, framför allt i de arktiska regionerna. Vissa arter dog ut, andra flyttade till nya miljöer och en delanpassade sig till de nya förhållandena. Nu undrar forskare vilken effekt den nuvarande klimatförändringen kommer att få på växt-och djurliv? 

Den senaste uppvärmningen av jorden var förhållandevis mild, och det finns farhågor att de ekologiska konsekvenserna nu kommer att bli ännu värre. Men för att få en bättre bild av hur den temperaturökning vi står inför kan påverka livet, ska Peter Heintzman, dr vid Norges arktiska universitet i Tromsö, kartlägga effekterna av andra förhistoriska klimatuppvärmningar. 

Till sin hjälp har han sediment som forskare har fått fram genom att ta prover från havsbotten och tundran. Sedimentet är upp mot 450 000 år gammalt. Peter Heintzman ska analysera spår av DNA från olika växter och djur i sedimentet, och med hjälp av DNA-analyserna skapa en bild av hur arterna påverkades när klimatet hastigt svängde från istid till varmare mellanistid.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Peter Heintzman att vara verksam vid Stockholms universitet. 

Foto: Cloe Marquart