Petter Brodin

Wallenberg Academy Fellow 2019

Medicin

Docent Petter Brodin

Karolinska Institutet

Hur påverkar miljön utvecklingen av barns immunförsvar? 

När ett barn har fötts genomgår immunförsvaret en snabb utveckling. Wallenberg Academy Fellow Petter Brodin ska undersöka hur denna utveckling påverkas av olika miljöfaktorer, exempelvis amning, barnets tarmflora och olika infektioner. Ett viktigt mål är att förstå varför vissa barn drabbas av allergier eller autoimmuna sjukdomar. 

Varje människa har ett unikt immunförsvar som är anpassat efter den egna kroppen. När immunförsvaret fungerar som det ska, har det lärt sig att tolerera allt som är kroppseget och även de ofarliga mikrober som bland annat finns på huden och i tarmen. Däremot ska det snabbt gå till attack mot sjukdomsframkallande bakterier och virus som försöker invadera kroppen. 

Petter Brodin, docent vid Karolinska Institutet, arbetar utifrån hypotesen att de första åren i livet formar vårt immunförsvar på ett avgörande vis. Som Wallenberg Academy Fellow ska han genomföra en storskalig kartläggning av tusen barn och följa utvecklingen av deras immunförsvar under de första tusen dagarna i livet. Han kommer att använda de senaste teknikerna för att kontinuerligt analysera förändringen av barnens immunceller och proteiner i blodet. Han ska även undersöka tarmflorans sammansättning och observera hur olika infektioner påverkar immunförsvaret. 

En förhoppning med projektet är att kunna identifiera barn som löper risk att få allvarliga infektioner tidigt under livet. Ett annat mål är att försöka förutspå vilka barn som riskerar att få allergier eller autoimmuna sjukdomar. 

Foto: Marcus Marcetic